Zastrzeżenie

Zastrzeżenie

Korzystając z DGF-NEWS, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym zastrzeżeniu. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z naszej strony internetowej ani usług.

Dokładność informacji

Chociaż staramy się dostarczać dokładne i aktualne informacje, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub związanych z nimi grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem wyłącznie na własne ryzyko.

Granice odpowiedzialnosci

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej lub usługi.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są przez nas kontrolowane. Nie mamy kontroli nad charakterem, treścią i dostępnością tych witryn. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie wyrażonych w nich poglądów.

Własność intelektualna

Cała zawartość tej witryny, w tym tekst, grafika, logo, obrazy i oprogramowanie, jest własnością DGF-NEWS lub jej dostawców treści i jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zwolnić DGF-NEWS i jej podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, agentów i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej lub usług , naruszenie przez Ciebie niniejszych warunków lub naruszenie jakichkolwiek praw innej osoby.

Zmiany w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności

Możemy od czasu do czasu aktualizować to wyłączenie odpowiedzialności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach biznesowych lub wymaganiach prawnych. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności i uzyskamy Twoją zgodę, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego wyłączenia odpowiedzialności, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail podanym poniżej.

E-mail: [email protected]

Napisz Do Nas

Jeśli Szukasz Dobrego Śmiechu Lub Chcesz Zanurzyć Się W Świecie Historii Kina, Jest To Miejsce Dla Ciebie

Kontakt Z Nami